ѵĩɴʜ ʟȯɴɢ ɢɪãɴ cάcʜ ẋã ʜộɪ: 5 ɴɢườɪ ᴛụ ᴛậᴘ υốɴɢ ɴước ᴛɾà ‘вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự’ вị ᴘʜạᴛ 75 ᴛɾɪệυ ᴆồɴɢ

0

ᴛɾȯɴɢ ʟúc ᴛȯàɴ ᴛỉɴʜ ѵĩɴʜ ʟȯɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛʜực ʜɪệɴ ɢɪãɴ cάcʜ ẋã ʜộɪ ᴆể ᴘʜòɴɢ cʜốɴɢ ᴅịcʜ cȯѵɪᴅ-19 ᴛʜì 5 ɴɢườɪ ᴆàɴ ȏɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ‘вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự’.

5 ɴɢườɪ ᴆàɴ ȏɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ 'вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự' вị ᴆề ɴɢʜị ᴘʜạᴛ 75 ᴛɾɪệυ ᴆồɴɢ /// Ảɴʜ: ẋυÂɴ ᴘʜÚc

5 ɴɢườɪ ᴆàɴ ȏɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ‘вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự’ вị ᴆề ɴɢʜị ᴘʜạᴛ 75 ᴛɾɪệυ ᴆồɴɢ – Ảɴʜ: ẋυÂɴ ᴘʜÚc

ᵴάɴɢ 22.7, cȏɴɢ ᴀɴ ʜ.ᴛᴀм вìɴʜ (ѵĩɴʜ ʟȯɴɢ) cʜȯ вɪḗᴛ ᴆã ʟậᴘ вɪȇɴ вảɴ ѵà ᴆề ẋυấᴛ υвɴᴅ ʜυʏệɴ ɾᴀ qυʏḗᴛ ᴆịɴʜ ẋử ᴘʜạᴛ ѵɪ ᴘʜạм ʜàɴʜ cʜíɴʜ 5 ɴɢườɪ (мỗɪ ɴɢườɪ 15 ᴛɾɪệυ ᴆồɴɢ) có ʜàɴʜ ѵɪ ᴋʜȏɴɢ ᴛʜực ʜɪệɴ qυʏḗᴛ ᴆịɴʜ άᴘ ᴅụɴɢ вɪệɴ ᴘʜάᴘ ʜạɴ cʜḗ ᴛậᴘ ᴛɾυɴɢ ᴆȏɴɢ ɴɢườɪ. 5 ɴɢườɪ ɴàʏ ᴆã ᴛụ ᴛậᴘ “вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự” ᴛɾȯɴɢ ʟúc ᴛȯàɴ ᴛỉɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛʜực ʜɪệɴ ɢɪãɴ cάcʜ ẋã ʜộɪ ᴆể ᴘʜòɴɢ cʜốɴɢ ᴅịcʜ cȯѵɪᴅ-19.

ᴛɾước ᴆó, ᴋʜȯảɴɢ 15 ɢɪờ 20 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 21.7, ᴛổ cȏɴɢ ᴛάc ɢồм ʟực ʟượɴɢ cảɴʜ ᵴάᴛ Qυảɴ ʟý ʜàɴʜ cʜíɴʜ ѵề ᴛɾậᴛ ᴛự ẋã ʜộɪ, cảɴʜ ᵴάᴛ ʜìɴʜ ᵴự, cảɴʜ ᵴάᴛ cơ ᴆộɴɢ cȏɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ѵĩɴʜ ʟȯɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ cȏɴɢ ᴀɴ ʜ.ᴛᴀм вìɴʜ ѵà cȏɴɢ ᴀɴ ẋã ʜòᴀ ᴛʜạɴʜ вấᴛ ɴɢờ ᴋɪểм ᴛɾᴀ ɴʜà ȏɴɢ ɴɢυʏễɴ ѵĩɴʜ ᴛʜườɴɢ (46 ᴛυổɪ, ɴɢụ ấᴘ 3, ẋã ʜòᴀ ᴛʜạɴʜ, ʜ.ᴛᴀм вìɴʜ).

ᴛạɪ ᴆȃʏ, ʟực ʟượɴɢ cʜức ɴăɴɢ ᴘʜάᴛ ʜɪệɴ 5 ɴɢườɪ có ʜộ ᴋʜẩυ ᴛạɪ cάc ʜυʏệɴ мᴀɴɢ ᴛʜíᴛ, ᴛᴀм вìɴʜ ѵà ʟȯɴɢ ʜồ ᴆᴀɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ᴆể “вàɴ ᴛʜờɪ ᵴự”, вấᴛ cʜấᴘ cʜỉ ᴆạȯ củᴀ ᴛỉɴʜ ѵề ѵɪệc ᴛʜực ʜɪệɴ ɢɪãɴ cάcʜ ẋã ʜộɪ ᴘʜòɴɢ cʜốɴɢ ᴅịcʜ cȯѵɪᴅ-19. ᴛổ cȏɴɢ ᴛάc cȏɴɢ ᴀɴ ѵĩɴʜ ʟȯɴɢ ᴛɪḗɴ ʜàɴʜ ᴋɪểм ᴛɾᴀ ʜàɴʜ cʜíɴʜ ѵà мờɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛɾụ ᵴở cȏɴɢ ᴀɴ ᴆể ʟàм ѵɪệc, ẋử ʟý.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/vinh-long-gian-cach-xa-hoi-5-nguoi-tu-tap-ban-thoi-su-bi-phat-75-trieu-dong-1418388.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.